Coronafeirws: y diweddaraf
Adeiladau Efrog Newydd
Ynys Ellis a'r statue of liberty

byd o ddarganfyddiad

Wrth deithio o gwmpas ar droed a thrwy isffordd, a ymweld safleoedd gan gynnwys Wall Street, Times Square, Central Park, yr Ochr Dwyrain Isaf a Williamsburg, bydd myfyrwyr yn dod ar draws rhai o'r enghreifftiau gorau o ddamcaniaethau a chysyniadau daearyddiaeth ddynol, a gobeithio y bydd yn gwneud y darlithoedd a bydd gwerslyfrau'n dod yn fyw. Bydd y myfyrwyr yn cael cyfle i archwilio themâu sy'n amrywio o bensaernïaeth a phŵer i fraidd, mudo ac ethnigrwydd. Er hynny, nid yw pawb yn gweithio, wrth i'r myfyrwyr ddod o hyd i'r amser i samplu ystod eang o fwyd a diod, mynychu digwyddiadau chwaraeon, ac wrth gwrs, gwnewch lawer a llawer o siopa!

Times Square Efrog Newydd
Myfyrwyr yn gwisgo siwmperi Efrog Newydd ac yn gwenu
Times Square yn y nos
Ochr adeilad yn Efrog Newydd