Mae'r tiwtor derbyn, Dr Pyrs Gruffudd, yn rhoi ei gyngor am yr hyn i'w gynnwys yn eich datganiad personol ar gyfer cyrsiau daearyddiaeth.

  • Dywedwch wrthym pam bod chi'n gweld eich hun fel geograffydd - beth wnaethoch chi'ch angerddu am y pwnc, a pham ydych chi eisiau astudio daearyddiaeth yn y brifysgol?
  • Pa bynciau ydych chi wedi mwynhau astudio yn arbennig hyd yma, a pham?
  • Ydych chi'n gweld chi'ch hun fel geograffydd dynol neu gorfforol, neu a oes gennych ddiddordeb yn y groesffordd rhwng y ddau?
  • Dywedwch wrthym am unrhyw brofiad yr ydych wedi'i gael o waith maes neu waith prosiect ac sut mae'n berthnasol, i llefydd a bobl, y syniadau a ddysgwyd gennych yn y dosbarth.
  • Ydych chi wedi darllen unrhyw lyfrau neu gylchgronau, yn gwylio rhaglenni neu ffilmiau, neu wedi mynychu unrhyw ddarlithoedd sydd wedi helpu i ddatblygu'ch diddordeb a'ch gwybodaeth?
  • Un o harddwch daearyddiaeth yw ei ehangder posibl fel pwnc, felly dywedwch wrthym a allwch chi weld cysylltiadau rhyngddo â'ch pynciau neu'ch pasiadau cyfredol eraill - nid dim ond dulliau a sgiliau, ond gwybodaeth a syniadau.
  • Ydych chi wedi teithio (gan gynnwys gwyliau) - gartref neu dramor - a gweld syniadau daearyddol yn 'dod yn fyw'? Os felly, mae croeso i chi rannu'r profiadau hynny.
  • Ydych chi wedi gweithio neu wirfoddoli mewn unrhyw feysydd sy'n gysylltiedig â daearyddiaeth? Os nad yw eich profiad gwaith neu wirfoddoli yn uniongyrchol berthnasol yna dywedwch wrthym am y sgiliau ehangach y mae'r profiadau hyn wedi'u rhoi i chi (e.e rheoli amser neu weithio mewn tîm).
  • Mae gennym ddiddordeb ynoch chi fel person a beth allwch chi gyfrannu'n ehangach i'n cymuned, felly dywedwch wrthym am eich hobïau a beth sy'n eich cymell. Ond canolbwyntiwch y rhan fwyaf o'ch datganiad ar wybodaeth sy'n berthnasol i'r pwnc.
  • Profi a gwirio popeth ddwywaith - gofyn i bobl eraill ddarllen drosto a gwirio nad oes camgymeriadau.