llun drwy ffenestr awyren, yn edrych ar y môr dros adenydd yr awyren
Myfyrwyr yn y jwngl ar bont mas o raff

byd o ddarganfyddiad

Archwiliwch fflora a ffawna'r fforest law, mangroves, rhaeadrau a nentydd Dyffryn Danum anhygoel, cartref yr Orang-utan a'r Hornbills. Lleolir y Ganolfan Maes lle byddwch yn seiliedig o fewn yr ardal fwyaf a chyfoethocaf o fforest glaw iseldiroedd yn de Asia gyda thros 200 o rywogaethau o goed yr hectar. Mae'r fforest law ei hun yn 130 miliwn o flynyddoedd oed ac mae'n cynnwys y bywyd gwyllt mwyaf prin a mwyaf dan fygythiad Borneo.

Bydd myfyrwyr yn cael cipolwg unigryw ar effaith logio a newid defnydd tir, rheoli coedwigoedd a chadwraeth, ecoleg y goedwig a micro-gylchoedd. Bydd y prosiectau'n seiliedig ar themâu gan gynnwys adsefydlu coedwig, erydiad pridd a hydroleg.

Orangutan mewn coeden
Fforest law gyda haul yn machlud yn y cefndir
Ynysoedd bach yng nghanol y môr ym Morneo