Coronafeirws: y diweddaraf
Graffiti ar wal Berlin
twrist yn edrych ar wal berlin, sydd gyda graffiti arno

Byd o Ddarganfyddiad

I fyfyrwyr ar y daith maes hwn, efallai mai arsylwi, meddwl, myfyrio, a thrafodaeth yw'r elfennau allweddol i brofiad llwyddiannus. Mae atgofion hanes trefol yr ugeinfed ganrif yn cynnwys cofeb yr Holocost a gweddillion graffiti Wal Berlin. Bydd myfyrwyr yn archwilio ac yn arfarnu daearyddiaethau dynol amrywiol Berlin, sydd hefyd yn adnabyddus am ei olygfa gelf a thirnodau modern a darganfod rhywbeth o'i chymeriad arbennig.

graffiti berlin
Tŵr teledu Berlin
myfyrwyr yn ninas Berlin
Brandenburg Berlin