Logo Diwrnod Shwmae, Su'Mae

Dewch i gystadlu - cyfle i ennill tocyn wythnos Maes B!

Dathliad cenedlaethol yw Diwrnod Shwmae Su'mae, ar 15 Hydref. Mae'r nod yn un syml: dechrau pob sgwrs drwy ddweud Shwmae. Caiff ei ddathlu ar hyd a lled Cymru ac mae'n gyfle i bobl ddod ynghyd i ddathlu a hyrwyddo'r Gymraeg.  

Eleni, mae Swyddog Materion Cymraeg Prifysgol Abertawe, Gwern Dafis, wedi dod ag Undebau Cymraeg ynghyd i drefnu cystadleuaeth ar gyfer myfyrwyr Cymraeg sy'n astudio mewn prifysgolion yng Nghymru. Mae wyth categori a bydd angen i'r ymgeiswyr anfon eu ceisiadau at shwmaesumae@swansea-union.co.uk erbyn dydd Gwener, 28ain Ionawr 2022

Beirniadu

Bydd disgyblion blwyddyn 12 a 13 o ysgolion Cymraeg yn dethol a dewis y tri olaf ym mhob cystadleuaeth. Bydd y tri darn sy'n dod i'r brig yn ymddangos ar y dudalen hon ar ddydd Llun, 22ain Tachwedd cyn datgan yr enillwyr mewn digwyddiad arlein ar ddydd Gwener, 26 Tachwedd.

Gwobrau

  • Gwobr 1af – Tocyn wythnos Maes B
  • 2ail Wobr - £30 i wario yn eich Undeb Myfyrwyr chi
  • 3ydd Wobr - £20 i wario yn eich Undeb Myfyrwyr chi

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i hariannu gan Gronfa Grantiau Bach y Coleg Cymraeg Cendlaethol. 

Cyfle i ennill

Tocyn wythnos Maes B a mwy!

Llun o gyngerdd yn maes b yn 2017

Cystadlaethau

Mae wyth cystadleuaeth a bydd angen i'r ymgeiswyr anfon eu ceisiadau at shwmaesumae@swansea-union.co.uk erbyn dydd Gwener, 5ed Tachwedd 2021. 

Creu tuedd (trend) dawnsio newydd

ar TikTok i gân Cymraeg (llai na 1 munud)

logo TikTok

Creu time-lapse celf

ar y thema ‘Cymreictod’ (llai na 1 munud)

Llun o brwshus peintio

Creu Flog

Diwrnod ym mywyd myfyriwr sy’n astudio trwy’r Gymraeg (llai na 2 funud)

Myfyriwr yn creu Flog

Creu Fideo

Cyflwyniad i fywyd Cymraeg mewn Prifysgol (llai na 2 funud)

Myfyriwr yn creu fideo

Ffotograffiaeth

Casgliad o dri llun ar y thema ‘Shwmae’

Llun o ffotograffydd yn tynnu lluniau o fyfyrwyr

Creu trickshot

‘Trickshot’ mwya cymhleth sy’n cynnwys pêl ping pong

Trickshot ping pong

'Selfie' Cangen

‘Selfie’ yn cynnwys eich cangen chi o'r Coleg Cymraeg

Criw o fyfyrwyr yn tynnu 'selfie'

Creu graffeg

yn hyrwyddo eich Cangen o'r Coleg Cymraeg i fyfyrwyr lefel A

Llun o dileuwyr y Coleg Cymrage yn creu'r llythyren 'C'