Yr hyn rydym yn ei wneud

Mae ein tîm prosiectau yn dod ag unigolion at ei gilydd sydd â chyfoeth o brofiad o brosiectau adeiladu mawr ar draws y byd.

Rydym yn gweithio ar ystod eang o brosiectau o gynllunio a dechrau’r gwaith hyd at feddiannaeth, gan ddarparu cyswllt hanfodol rhwng y Brifysgol a'r Diwydiant Adeiladu.

Rydym yn ymdrechu i gyrraedd y safonau uchaf o ddylunio i ddarparu amgylchedd deniadol a diogel lle gall ein myfyrwyr a'n staff astudio a gweithio.

Rydym hefyd yn cynnig cymorth a chyngor technegol i'r Adran Cyfleusterau ac ysgolion ac adrannau eraill yn y Brifysgol.

Mae rhai o'n prosiectau mawr mwyaf diweddar a chyfredol yn cynnwys:

  • Datblygiad Campws Gwyddoniaeth ac Arloesedd y Bae gwerth £450m
  • Yr Adeilad Data Gwyddoniaeth gwerth £49m ar Gampws Singleton
  • Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
  • Y Ffowndri Cyfrifiadol ar Gampws y Bae

Os hoffech wybod mwy am y rhaglen datblygu campws cliciwch yma.