Gwasanaethau Digwyddiadau Prifysgol Abertawe

Cynigia Prifysgol Abertawe ystod eang o leoliadau hyblyg ac amlbwrpas sy’n berffaith ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau o bob math a maint.  

Cynigiwn leoliadau ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau ar draws y ddau gampws, gan gynnwys adeiladau pwysicaf £32miliwn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae. Ynddynt mae tair theatr ddarlithio fawr, ystod o arwynebedd llawr gwastad  ac amlbwrpas ac Awditoriwm Syr Stanley Clarke ac ynddo 700 o seddi, ynghyd â llwyfan hyblyg, acwsteg o safon ryngwladol a’r dechnoleg glywedol fwyaf diweddar.

Yn ogystal â chynnig ystod ragorol o fannau ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau, rhydd ein campysau cryno fwynderau cyfleus ar y safle i rai a ddaw i ddigwyddiadau, megis caffis, bariau, archfarchnadoedd, banciau, ystod o gyfleusterau chwaraeon a llety fforddiadwy ar y safle o fisoedd Medi i Fehefin. 

Os ydych yn meddwl trefnu cynhadledd, cinio nos neu unrhyw fath arall o ddigwyddiad yn y Brifysgol, gall Gwasanaethau Digwyddiadau weithio gyda chi i’ch cynorthwyo i gael hyd i’r man perffaith ar ei gyfer a’i logi.  Byddwn hefyd yn eich cynorthwyo i gydlynu gwasanaethau digwyddiadau hanfodol eraill megis arlwyo, glanhau, porthora, cyfryngau, diogelwch a pharcio ceir.

I ganfod mwy am sut y gallwn eich cynorthwyo, cysylltwch â’r tîm nawr ar 01792 (29)5665 neu anfonwch e-bost at events@swansea.ac.uk

Am ragor o wybodaeth am drefnu cyfarfodydd a digwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i’n gwefan: www.venueswales.com