Rheoli Tiroedd

Gwasanaeth canolog yw rheoli tiroedd sy’n gyfrifol am y tiroedd ym Mharc Singleton, Campws y Bae a Hendrefoelan.

Mae ein tîm bychan ac ymroddedig o staff rheoli tiroedd yn gweithio gyda’i gilydd i gynorthwyo i wneud Prifysgol Abertawe’n lle arbennig i astudio, gweithio a byw ynddo.

Mae’r tîm yn cynnal a chynnal yr holl wynebau allanol, yn feddal ac yn galed, ac mae’n gyfrifol am godi ysbwriel, plannu a thirlunio; ac am reoli ein siop a gweithdy sydd oddi ar y safle.

Rydym yn dîm arobryn sy’n cael gwobrau’n rheolaidd am ein gwaith ar draws y Brifysgol. Rydym wedi cystadlu yn y gystadleuaeth Abertawe yn ei Blodau bob blwyddyn er 2009 pan gawsom y wobr efydd yn y Categori Newydd-ddyfodiaid Gorau. Rydym bellach yn cymryd rhan yn rheolaidd yn y gystadleuaeth ac eleni roeddem wrth ein boddau o gael Aur yn y categori Busnes Mawr Gorau.