Archebu Ystafell

Dylid cyflwyno ceisiadau syml ar gyfer archebu ystafell syml drwy anfon

e-bost i: timetabling@abertawe.ac.uk

Mae modd ffonio’r swyddfa ar gyfer archebion ystafell sydd â llai na 24 awr o rybudd ar 01792 (60) 2805

Mae nifer o adrannau yn gyfrifol am ymdrin ag archebion ystafelloedd, yn dibynnu ar y math o archeb. 

Gwybodaeth bellach

Amserlennu

Mae ein swyddfa yn gyfrifol am lunio a chynnal amserlen ganolog y Brifysgol. Rydym yn gwneud hyn trwy ddarparu gwasanaeth amserlennu ar gyfer adrannau academaidd gan gynnwys cynlluniau modiwlaidd, seminarau a thiwtorialau, a thrwy reoli gwasanaeth archebu ystafelloedd ar gyfer pob adran academaidd a chymdeithas fyfyrwyr drwy gydol y flwyddyn academaidd. 

Gwybodaeth bellach