Gwasanaethau’r Gyfarwyddiaeth

Beth rydym ni’n ei wneud

Darparu gwasanaethau Blaen y Tŷ a Phrosiectau Arbennig proffesiynol ar draws y Brifysgol.

Cyswllt â phobl bwysig iawn yn y Seremonïau Graddio a Defodau Urddo, y Rhaglen Cymrodoriaethau Er Anrhydedd a digwyddiadau mawr megis agor Campws y Bae.

Ysgogi a gweinyddu ymgyrchoedd Rhagoriaeth Gwasanaeth ar ran Ymgysylltu Byd-eang, gan gynnwys Buddsoddwyr mewn Pobl ac achrediadau Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid (CSE) Swyddfa’r Cabinet.

Cymorth â phrosiectau arbennig y Brifysgol, megis digwyddiadau Ymgyrch Canmlwyddiant y Brifysgol.

Arwain ar reolaeth a darpariaeth gweithdrefnau swyddfa, prosesau rheoli ariannol a systemau a phrosesau adnoddau dynol ar gyfer Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol.

 

null

Elizabeth Shouaib, Rheolwr Ymgysylltu a Phennaeth Gwasanaethau’r Gyfarwyddiaeth 

Liz yw un o aelodau sefydlol Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol, ac mae’n rheoli Swyddfa’r Cyfarwyddwr, sydd wedi tyfu’n sylweddol ers agorodd yr Adran yn 2002. Mae ei rôl yn cynnwys arwain gweinyddiaeth broffesiynol holl weithgarwch Swyddfa’r Gyfarwyddiaeth a rheoli prosiectau mawr penodol ar ran y Cyfarwyddwr, megis y Rhaglen Graddau Er Anrhydedd ac Ymgyrch Canmlwyddiant y Brifysgol. Sefydlodd Liz ddarpariaeth gwasanaeth Blaen y Tŷ ar draws y Brifysgol, ac mae’n dal i’w ddatblygu, ynghyd â rheoli perthnasoedd â phobl bwysig iawn a chynorthwyo â digwyddiadau corfforaethol.

Mae ganddi sawl blwyddyn o brofiad gweinyddol mewn adrannau academaidd a gwasanaethau proffesiynol, gan gynnwys y Cofrestrydd a Swyddfa’r Is-ganghellor.

01792 602850 liz.shouaib@abertawe.ac.uk

null

Vanessa Walters, Rheolwr Gwasanaethau’r Gyfarwyddiaeth 

Ymunodd Vanessa ag Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol ym mis Ebrill 2015 fel Uwch Weinyddwr Blaen y Tŷ, yn cynorthwyo â datblygiad ardaloedd sy’n wynebu’r cyhoedd yn Nhŷ Fulton, Abaty Singleton a Swyddfa Docynnau’r Neuadd Fawr.

Ers ymuno â’r tîm, mae ei rôl wedi tyfu’n sylweddol, ac fe’i penodwyd yn Rheolwr Swyddfa’r Cyfarwyddwr yn ddiweddar. Mae ei rôl yn cynnwys rheoli gweinyddiaeth broffesiynol y Gyfarwyddiaeth; bod yn gyswllt allweddol â Phartneriaid Busnes Cyllid ac Adnoddau Dynol ar gyfer rheolwyr a chydweithwyr; a bod yn rheolwr llinell staff Swyddfa’r Cyfarwyddwr, staff Blaen y Tŷ a systemau cymorth y Gyfarwyddiaeth.

01792 606073 v.m.walters@abertawe.ac.uk

null

Nicholas Owen, Swyddog Blaen y Tŷ

Ymunodd Nick ag Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol ym mis Medi 2015 i gynorthwyo â datblygiad ardaloedd sy’n wynebu’r cyhoedd yn Nhŷ Fulton, Abaty Singleton a Swyddfa Docynnau’r Neuadd Fawr.

Mae’n arwain ac yn rheoli tîm o bymtheg o Fyfyrwyr Llysgennad Blaen y Tŷ a Gweithredu Switsfwrdd y Brifysgol er mwyn sicrhau eu bod yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog yn gyson. Mae ei rôl hefyd yn cynnwys rheoli Gwobr Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid y Gyfarwyddiaeth, datblygiadau’r Brifysgol, datblygiad a hyfforddiant staff, gwerthu nwyddau, a chysylltu â staff a chleientiaid ar gyfer digwyddiadau.

01792 513789 n.a.owen@abertawe.ac.uk

null

Samantha Rees, Cynorthwyydd Ymgysylltu

Mae Samantha’n darparu gwasanaeth rheoli gweinyddol a threfniadol i Gyfarwyddwr y Swyddfa Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol ganolog. Ymunodd â’r adran yn 2008 ac mae ganddi sawl blwyddyn o brofiad o weithio mewn swyddi ysgrifenyddol a chynorthwyydd personol yn y sectorau iechyd ac addysg.

01792 602574 s.l.rees@abertawe.ac.uk

null

Cathy James, Gweinyddwr Systemau

Mae Cathy’n gweithio ar sail ran-amser yn Swyddfa’r Cyfarwyddwr ac mae’n gyfrifol am gynnal system rheoli absenoldebau’r Adran. Mae hefyd yn rheoli’r holl gofnodion salwch ac yn llunio gwybodaeth megis rhestri cysylltiadau a siartiau cyfundrefnol i’w defnyddio gan staff Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol.

01792 513128 c.m.james@abertawe.ac.uk