Rydym yn darparu deallusrwydd marchnata, dadansoddi ac adrodd ar y farchnad addysg uwch fyd-eang i gefnogi ymagwedd seiliedig ar dystiolaeth at weithgarwch marchnata ac arloesi cynnyrch y Brifysgol.

Rydym yn cynorthwyo â swyddogaethau Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol i gynnal gwaith craffu ar y farchnad er mwyn cyfeirio strategaethau a gweithgarwch.

Rydym yn gweithio gyda chyrff allanol i ddatblygu a gwella’n barhaus ein hadnabyddiaeth o ddeallusrwydd marchnata ac adroddiadau craffter cyson.

Rydym yn rhoi systemau ar waith i ddosbarthu ac i ddefnyddio’r deallusrwydd marchnata gwerthfawr hwn ar draws y sefydliad.

Rydym yn darparu craffter er mwyn llywio datblygiad portffolio rhaglenni’r Brifysgol, gan sicrhau ymagwedd sydd wedi’i harwain gan y farchnad.

Ein Harbenigeddau

  • Craffu ar Gwsmeriaid

Deall ein cwsmeriaid yn y farchnad addysg fyd-eang

  • Dadansoddi Ymgyrchoedd a Dadansoddeg y We

Mesur canlyniadau ymgyrchoedd marchnata recriwtio, a chyfeirio a gwneud y gorau o’n gallu marchnata

  • Rhagweld

Dadansoddi data tueddiadau yn y farchnad addysg uwch, maint y farchnad a’r gystadleuaeth er mwyn darogan canlyniadau

  • Ymchwil Ansoddol a Meintiol

Rhoi cymorth ar gyfer ymchwil ansoddol a meintiol wedi’i alinio â gweithgarwch marchnata a recriwtio

  • Adrodd

Ysgrifennu adroddiadau unigol, gan gynnwys dangosfyrddau, mewn fformat cyson i gyflwyno craffter ar y farchnad

Cysylltu â ni

AdranEnwE-bostRhif ffôn
Pennaeth Deallusrwydd Marchnata Mark Skippen  m.w.skippen@abertawe.ac.uk 00 44 1792 513131