Sut i drefnu lle ar gwrs

Disgwylir i arweinwyr â chyfrifoldebau rheoli llinell gwblhau modiwlau Arwain a Rheoli Prifysgol Abertawe. Ac eithrio Cyflwyniad i Arwain Tîm, dim ond drwy wahoddiad y gellir gwneud y modiwlau hyn ac ni ellir trefnu lle arnynt drwy ein system ar-lein, ABW. Bydd y Tîm Dysgu a Datblygu yn cysylltu â staff cymwys yn uniongyrchol.

Cyrsiau

Cynlluniwyd ein rhaglen arweinyddiaeth GRAIDD ac UWCH ar gyfer arweinwyr sydd â chyfrifoldebau rheoli pobl ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae'r rhaglen yn cynnwys y modiwlau canlynol: 

Defnyddio Dull Hyfforddi i Arwain: Lefel 1 (Fframwaith Arweinyddiaeth GRAIDD)

Adborth Effeithiol i Wella Perfformiad Hyd yr Eithaf (Fframwaith Arweinyddiaeth GRAIDD)

Defnyddio Dull Hyfforddi i Arwain: Lefel 2 (Fframwaith Arweinyddiaeth GRAIDD)

Ar gyfer arweinwyr gwasanaethau proffesiynol ar radd 9 ac uwch ac arweinwyr academaidd sy'n Benaethiaid Coleg, yn Benaethiaid Adran neu'n Gyfarwyddwyr, mae tri modiwl ychwanegol sy'n cyd-fynd â disgwyliadau eu rolau, sef:

Effaith a Dylanwad (Fframwaith Arweinyddiaeth UWCH)

Dosbarth Meistr Arwain ar gyfer Newid (Fframwaith Arweinyddiaeth UWCH)

Meddwl ac Ysgrifennu'n Strategol (Fframwaith Arweinyddiaeth UWCH)

Mae disgwyl i reolwyr llinell sy'n newydd i'r rôl, neu sy'n newydd i Abertawe, gwblhau'r canlynol:

Rheolwyr Newydd – Hyfforddiant Cynefino gan yr Adran Adnoddau Dynol

Mae Rheolwyr Llinell / Staff Goruchwyliol ar Raddau 3-6 yn medru gwneud defnydd o:

Cyflwyniad i Reolaeth ar gyfer Gwasanaethau Proffesiynol Graddau 3-6 (587)

Mae Rheolwyr Llinell / Staff Goruchwyliol ar Raddau 7+ yn medru gwneud defnydd o: 

Cyflwyniad i Reolaeth ar gyfer Gwasanaethau Proffesiynol Graddau 7+ (589)

Ar gyfer Rheolwyr Llinell y dyfodol:

Mwy o wybodaeth i ddilyn ar y rhaglen hon yn ddiweddarach yn y flwyddyn

 Rhaid i bob aelod newydd o staff sydd â chyfrifoldebau rheoli llinell gwblhau'r canlynol:

Iechyd a Diogelwch Ar-lein i Reolwyr Llinell 

Cyflwyniad i Reolaeth ar gyfer Rheolwyr Llinell y Dyfodol (590)

Er mwyn datblygu ymhellach:

Ysgol Haf Academi Wales

Y Sefydliad Arweinyddiaeth: Aurora

Rhaglen Arweinyddiaeth Stonewall