Swyddfa Derbyn

Mae'r Swyddfa Derbyn yn trin pob cais i gynlluniau gradd israddedig ac ôl-raddedig. Mae'r Swyddfa Derbyn yn gyfrifol am ymgeiswyr tan iddynt gofrestru gyda'r Brifysgol.

Caiff ymgeiswyr Diploma Cyn Cofrestru neu Ôl-gofrestru mewn Nyrsio a Bydwreigiaeth, yn ogystal â'r radd ran-amser mewn Nyrsio, eu trin gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Ewch i dudalennau'r Adran Addysg Barhaus Oedolion am fanylion am sut i wneud cais ar gyfer cyrsiau Addysg Oedolion.

Y Tîm Derbyn Myfyrwyr Israddedig

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch materion israddedig, cysylltwch â ni ar:

Ewch i'n tudalennau 'Gwneud Cais' israddedig am wybodaeth am y broses gwneud cais.

 

Y Tîm Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch materion ôl-raddedig, cysylltwch â ni ar:

Ewch i'n tudalennau 'Gwneud Cais' ôl-raddedig am wybodaeth am y broses gwneud cais.

Oriau Agor

Mae'r Swyddfa ar agor:

  • 9am tan 5pm, dydd Llun i ddydd Iau
  • 9am tan 4:30pm ar ddydd Gwener

Mae croeso i chi alw heibio neu ffonio yn ystod yr amserau hyn.

Lleoliad

Mae'r Swyddfa Derbyn y tu mewn i'r drws coch yn yr Orendy, ar lawr gwaelod Abaty Singleton.


Abaty Singleton yw adeilad 2 ar y map o’r campws. Yr Orendy yw'r adeilad llai ar ochr chwith y llun uchod.