Cymdeithas Gwragedd Prifysgol Abertawe

Rhaglen newydd ar gael yn awr

Y mae gan Gymdeithas Gwragedd Prifysgol Abertawe dros 80 o aelodau. Trwy gydol y flwyddyn academaidd maent yn mwynhau rhaglen o ddarlithiau gyda’r hwyr, darlithiau a chinio canol dydd, cyfarfodydd cymdeithasol a gwibdeithiau.

Mae’r Gymdeithas yn agored i unrhyw wraig y mae ganddi gysylltiad â Phrifysgol Abertawe neu y mae aelod wedi’i chyflwyno fel cyfaill i’r Brifysgol. Y mae croeso cynnes i newydd-ddyfodiaid.

Lawrlwythwch Swansea University Women's Society programme 2013-14

Cyfarfodydd yr hwyr

Oni nodir yn wahanol, cynhelir y cyfarfodydd am 7.00 ar gyfer 7.15 p.m., yn Ystafell Bwyllgor 2, adeilad Abaty Singleton.

Clwb Cinio Canol Dydd

Oni nodir yn wahanol, cynhelir y cyfarfodydd am 12.00 ar gyfer 12.15 p.m., yn Neuadd Sgeti.

Am wybodaeth bellach, cysyllter â’r ysgrifennydd aelodaeth – Claire Sykes (01792 201 776), neu ysgrifennydd y Clwb Cinio – Avril Sloane (01792 517 511).