Swansea University

Polisïau a gweithdrefnau

Mae partneriaid SWWHEPP wedi cytuno ar ddogfen Polisi a Gweithdrefnau safonol y gellir ei diwygio er mwyn adlewyrchu prosesau caffael unigol o fewn Prifysgol Abertawe, Coleg y Drindod a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe. 

Gweler isod am y Ddogfen Polisi a Gweithdrefnau:

PDF document icon Polisi a Gweithdrefnau