Swansea University

Croeso

Mae'r Adran Gyllid yn anelu at ddarparu gwasanaeth ariannol cost-effeithiol, effeithlon a phroffesiynol sy'n cynnwys cynnig cyngor, arweiniad, canllawiau a chymorth i bob aelod o'r Brifysgol.

Rydym yn gyfrifol am gofnodi'r holl drafodion ariannol mewn perthynas â'r Brifysgol ac rydym yn sicrhau bod y trafodion hyn yn cydymffurfio â'r polisïau a'r gweithdrefnau ariannol presennol ac unrhyw ddeddfwriaeth sy'n llywodraethu'r modd y mae'n rhaid i ni weithredu ein busnes.

 
Aerial View of Campus with Beach

Gallwch ddod o hyd i ni ger ffin Ogledd-Ddwyreiniol y campws - neu'r gornel bellaf ar y dde pan fyddwch chi'n sefyll â'ch cefn i'r môr! Gall map y campws ddangos i chi ble rydym ni.
 
Oriau Agor


Swyddfa Arian Parod: 9.30 -15:30
Swyddfeydd Eraill - 9:00 -17:00


Cyfeiriad
Yr Adran Gyllid,
Prifysgol Abertawe,
Parc Singleton,
Abertawe. SA2 8PP
Y Deyrnas Unedig