Gwobr am Gynaliadwyedd

Mae’r Wobr am Gynaliadwyedd yn cydnabod cyfraniad unigol myfyriwr at ddatblygiad cynaliadwy a’r amgylchedd ar y campws a thu allan iddo. Mae’r Wobr am Gynaliadwyedd yn helpu i ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd penodol fydd eu hangen arnynt yn y sector swyddi gwyrdd a charbon isel – un o’r llwybrau gyrfa sy’n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig ac yn lleol.

I ennill y wobr hon mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau gwirfoddol a fydd hefyd yn gwella eu sgiliau trosglwyddadwy ac yn rhoi profiad iddynt o weithio fel rhan o dîm. Mae’r gweithgareddau ar draws tri maes thematig:

  • Cyflogadwyedd
  • Ymgysylltu
  • Cynaliadwyedd - Cwricwla Anffurfiol. 

Mae’r cynllun yn agored i unrhyw fyfyriwr, a bydd eu cyfraniad at weithgareddau’n cael ei gofnodi a’i ddilysu gan y Tîm Cynaliadwyedd. Mae rhai o’r gweithgareddau gwirfoddoli gwyrdd sy’n cael eu harwain gan Discovery a’r Undeb Myfyrwyr hefyd yn gallu cyfri tuag at y Wobr am Gynaliadwyedd. Gellir cymryd rhan mewn gweithgareddau dros unrhyw gyfnod o amser cyn graddio, ac unwaith y byddwch wedi eu cwblhau, byddant yn cael eu cydnabod yn ffurfiol ochr yn ochr â’ch gradd. I gofrestru ar gyfer y wobr cliciwch yma, neu i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â sustainability@swansea.ac.uk

Sgiliau Cyflogadwyedd

Greener Economy - Employability Skills

Gwella eich sgiliau cyflogadwyedd. Cofrestrwch i gael y cyfleoedd canlynol:

  • Llysgennad Cynaliadwyedd
  • Archwilydd Blacowt (cofrestrwch yma erbyn 10 Tachwedd)