Coronafeirws: y diweddaraf

Diolch enfawr i'n cyn-fyfyrwyr, staff a myfyrwyr sy'n gwirfoddoli

Mae'n Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr!

Mae Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr yn ddathliad blynyddol sy’n cydnabod cyfraniad miliynau o bobl sy’n gwirfoddoli yn eu cymunedau ledled y DU. Cynhelir yr wythnos hon rhwng 1 - 7 Mehefin 2020. Rydyn ni'n ymuno â'r dathliad cenedlaethol hwn i ddiolch i'n cyn-fyfyrwyr, staff a myfyrwyr sy'n gwirfoddoli am y cyfraniad maen nhw'n ei wneud i'n cymunedau bob dydd. I nodi Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr, rydym yn rhannu rhai o’u straeon anhygoel ac ysbrydoledig.