Bioleg, Dosbarth (1986 a 1995)

carl jones holding a bird

Cadwraethwr Arwain y Byd

Roedd yr Athro Carl Jones wedi’i hudo gan anifeiliaid o oedran ifanc iawn, a bu’n bridio cudyllod coch yn ei iard gefn. Wrth siarad am ei benderfyniad i olrhain cadwraeth fel gyrfa, dywedodd Jones:

"Roeddwn i bob amser wedi gwybod yr hyn roeddwn i am ei wneud ers imi allu cofio. Roeddwn i am weithio gyda bywyd gwyllt, i ymweld ag ardaloedd anghysbell a chyfrannu at gadwraeth rhai o’r rhywogaethau mwyaf mewn perygl. Ond nid yw breuddwydio’n ddigon a gwnes sylweddoli bod angen cymwysterau uwch arnaf." 

Cwblhaodd Carl ei gymwysiadau MSc a PhD yn Abertawe wrth weithio i’r World Wildlife Fund ar yr un pryd.  Aeth gwaith Carl ag ef i Fawrisiws lle’r oedd yn hollbwysig wrth gadw cudyll coch Mawrisiws rhag drengi. Yna aeth ymlaen i gael llwyddiant tebyg gyda pharacitiaid Mawrisiws a cholomennod pinc. Yn ogystal â chadw rhywogaethau, bu Carl hefyd yn  allweddol wrth adfer cymunedau o blanhigion ac anifeiliaid ar yr ynys o amgylch Mawrisiws. Cychwynnodd Carl, ynghyd â’r diweddar Gerald Durrell, ymdrechion i ailadeiladu eco-systemau llawn a gwaredu rhywogaethau estron o’r ynysoedd o amgylch Mawrisiws.

Bu Carl yn ymwneud ag Ymddiriedolaeth Cadwraeth Bywyd Gwyllt Durrell ers 1985 ac mae’n parhau i oruchwylio gwaith yr ymddiriedolaeth ar ynysoedd Mawrisiws. Yn 2012 a 2014, enwebwyd Carl am Wobr Indianapolis (Fersiwn cadwraeth o Wobr Nobel). Enillodd hi o’r diwedd yn 2016.

Cymerwyd o erthygl ar Wicipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_G._Jones