Croeso i’n Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr

Croeso i rifyn 2016 o’n cylchgrawn cyn-fyfyrwyr blynyddol! Mae wedi bod yn flwyddyn brysur iawn ym Mhrifysgol Abertawe felly mae gennym lawer o bethau cyffrous i’w rhannu gyda chi. Agorodd Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru ein Campws y Bae trawiadol yn swyddogol, cynhaliom Ŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016 ac ymgymerom ag ymchwil sy’n torri tir newydd. Rydym wedi cyflawni llawer.

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau darllen y rhifyn hwn o gylchgrawn SAIL a chael y diweddaraf o Brifysgol Abertawe!

Cadw mewn Cysylltiad

Rydym am glywed gennych...

Rydym wrth ein bodd yn clywed gan raddedigion Abertawe, ble bynnag yr ydych yn y byd a beth bynnag yr ydych yn ei wneud felly cysylltwch â ni i rannu eich newyddion gyda ni! Gallwch ymddangos ar y wefan, mewn e-gylchlythyr neu gylchgrawn.

Diweddaru eich manylion

Wrth i ni nesáu at Ganmlwyddiant y Brifysgol yn 2020, rydym yn fwy brwdfrydig nag erioed i ailgysylltu â’n cyn-fyfyrwyr. A oes gennym eich cyfeiriad e-bost a chyfeiriad post cywir? Ydych chi wedi rhoi gwybod i ni beth yr ydych wedi bod yn ei wneud ar ôl gadael Abertawe? Mae diweddaru eich manylion yn gyflym ac yn hawdd - cwblhewch y ffurflen yma.