Yn 2017, cymerodd myfyrwyr o Brifysgol Abertawe ran mewn dwy ymgyrch ffonio, y rhai cyntaf i'w cynnal gan y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr ers 2004. Yn ystod yr ymgyrchoedd hyn, siaradodd 35 o'n myfyrwyr รข thros 2,000 o gyn-fyfyrwyr ledled y DU, UDA a Chanada am ddatblygiadau yn y Brifysgol, gan gynnig cyfle iddynt gyfrannu at Gronfa Abertawe.

Telethon Thank You

 

Cawsom ein syfrdanu gan haelioni ein rhoddwyr a gyfrannodd swm anhygoel o £200,000. Hoffem ddiolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd ledled y byd.

Defnyddir Cronfa Abertawe i gefnogi myfyrwyr ar draws y Brifysgol lle mae'r angen mwyaf:

  • Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Academaidd sy'n cael eu dyfarnu i'r ymgeiswyr mwyaf dawnus (israddedig ac ôl-raddedig)
  • Ysgoloriaethau Profiad y Myfyrwyr - sy'n cael eu dyfarnu i fyfyrwyr â doniau academaidd disglair sydd hefyd yn rhagori mewn chwaraeon neu gerddoriaeth. Mae cyfarpar cerddorol yn cael eu cynnig hefyd.
  • Cronfa Caledi Myfyrwyr - Ar gyfer myfyrwyr sy'n wynebu pwysau ariannol sylweddol.

Mae arian yn cael ei sianelu hefyd i ymchwil meddygol, sy'n caniatáu i ni ddarparu cyllid sbarduno i ymchwilwyr ifanc, gan eu galluogi i lunio cynigion ymchwil cystadleuol o ansawdd uchel, i gefnogi gwaith sy'n croesi ffiniau traddodiadol ac sydd â'r potensial i achub bywydau.  

O ganlyniad i'ch haelioni chi, drwy Gronfa Abertawe, rydym yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r genhedlaeth bresennol o fyfyrwyr ac i ymchwil meddygol.