Cefnogi llwyddiant Abertawe

Oherwydd llwyddiant ymgyrch y gwanwyn, byddwn yn lansio ein hymgyrch ffonio nesaf rhwng 16 Hydref a 5 Tachwedd 2017.

 Student Caller Mae'r ymgyrch tair wythnos yn cynnig cyfle unigryw i gyn-fyfyrwyr o'r DU a gweddill y byd adnewyddu eu cysylltiad â'r Brifysgol wrth i ni geisio cysylltu â thros 5000 o gyn-fyfyrwyr yn y DU, yr UD a Chanada.

Wrth i ddathliadau'r canmlwyddiant yn 2020 agosáu, ni fu amser mwy cyffrous erioed i astudio yn y Brifysgol; a hoffem sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn cael cyfle i gyflawni eu potensial a manteisio i'r eithaf ar bob cyfle sydd ar gael iddynt.

Bydd eich cefnogaeth yn galluogi'r Brifysgol i gefnogi Yr Angen Mwyaf drwy rodd ddigyfyngiad. Dyma'r rhodd fwyaf gwerthfawr i'r Brifysgol, oherwydd yr hyblygrwydd i gyfeirio'ch rhodd at y maes lle bydd yn cael yr effaith fwyaf.Sefydlwyd Cronfa Abertawe i ganiatáu cyn-fyfyrwyr i gefnogi myfyrwyr ym meysydd rhagoriaeth academaidd, profiad y myfyrwyr a chaledi. Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i ddarparu mynediad at ein haddysgu a'n cyfleusterau o safon fyd-eang i'n myfyrwyr disgleiriaf, ni waeth beth yw eu hamgylchiadau. 

I barhau i ddenu'r myfyrwyr mwyaf dawnus, ni waeth beth yw eu sefyllfa ariannol, gall eich haelioni roi cymorth hollbwysig i gefnogi myfyrwyr sy'n profi caledi ariannol, sy'n gerddorion neu'n fabolgampwyr dawnus, neu sy'n dangos rhagoriaeth academaidd.  Gall eich cymorth hefyd ein helpu i ddyfarnu grantiau sbarduno i ymchwilwyr ifanc er mwyn rhoi cymorth ariannol iddynt adeiladu ar gynigion ymchwil cystadleuol o ansawdd uchel. Yn ogystal â hyn, rydym am gefnogi myfyrwyr meddygaeth yn eu blwyddyn olaf wrth iddynt ddechrau eu prosiectau ymchwil blwyddyn olaf.

Mae ein myfyrwyr yn edrych ymlaen yn fawr at gysylltu â'n cymuned o gyn-fyfyrwyr dros y ffôn, felly gwrandewch am eich galwad!
Cadwch mewn cysylltiad i fod yn rhan o ymgyrch wych!