Ein Cyn-fyfyrwyr

Ein Cyn-fyfyrwyr

A ydych erioed wedi meddwl am beth mae hen gyd-fyfyriwr yn ei wneud nawr? Mae llawer o gyn-fyfyrwyr Abertawe wedi mynd ymlaen i gyflawniadau mawr a datblygu gyrfa mewn amrywiaeth eang o feysydd. Darllenwch fwy i weld os allwch adnabod wyneb cyfarwydd...