Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Colin Pilinger CBE (BSc a PhD Cemeg 1965/1968)
Gwyddonydd Planedol. Rhan o Raglen Leuad Apollo ym 1968, yn dadansoddi samplau o’r daith. Arweinydd consortiwm a phrif wyddonydd ar gyfer Beagle 2, prosiect a arweiniwyd gan y DU i lanio llong ofod ar Mars


Dr Lyn Evans CBE (Ffiseg, 1970)
Arweiniodd y prosiect rhyngwladol i adeiladu’r Peiriant Gwrthdaro Hadron Mawr, cyflymydd gronynnau egni uchaf y byd, o’r syniad gwreiddiol hyd nes ei gychwyn ar 10 Medi 2008


Graham Ryder (Daeareg, 1970) (1949-2002)
Daearegwr a gwyddonydd lleuad yn gweithio yng Nghanolfan Ofod Johnson NASA. Arloesodd llawer o’r syniadau pwysicaf ynglyn â’r Lleuad a’i hesblygiad. Enillodd y Fedal Barringer yn 2003 ar ôl ei farwolaeth a, ei waith ym maes gwyddor blanedol


Andy Hopper CBE (Technoleg Gyfrifiadura, 1974)
Cyd-sefydlydd Acorn Computers Ltd. Athro mewn Technoleg Gyfrifiadura ym Mhrifysgol Caergrawnt a Phennaeth y Labordy Cyfrifiaduron


Syr John Meurig Thomas (Cemeg, 1954)
Cemegydd blaenllaw yn adnabyddus yn fyd-eang am ei waith ym maes catalysis. Cyn-bennaeth yr Adran Cemeg Ffisegol ym Mhrifysgol Caergrawnt a Chydlynydd Sefydliad Brenhinol Prydain Fawr. Mae’n Athro Er Anrhydedd ar hyn o bryd yn yr Adran Gwyddorau Defnyddiau a Meteleg, Caergrawnt


Y Fonesig Jean Olwen Thomas (BSc & PhD Cemeg 1964/1967)
Athro mewn Biocemeg Macromoleciwlaidd ym Mhrifysgol Caergrawnt ar hyn o bryd. Hi oedd meistr benywaidd cyntaf Coleg Sant Catherine