Entrepreneuriad

Syr Terry Matthews (Peirianneg Electronig a Thrydanol, 1969)
Arloeswr ym maes telegyfathrebu, perchennog y Celtic Manor Resort, Casnewydd a biliwnydd cyntaf Cymru


Andrew Downie (Peirianneg Fecanyddol, 2003)
Sefydlydd NetBop Technologies, cwmni dylunio a datblygu gwefannau arobryn


Dave Cornthwaite (Astudiaethau Datblygu Rhyngwladol, 2004)
Anturiwr sy’n torri recordiau byd, awdur a siaradwr ysgogiadol. Torrodd record byd drwy sglefrio 5823km dros gyfnod o bum mis rhwng Perth yng Ngorllewin Awstralia, a Brisbane ar arfordir dwyreiniol Awstralia. Ar hyn o bryd mae’n ymgymryd â phump ar hugain o deithiau gwahanol dros 1000 o filltiroedd o hyd, gan ddefnyddio dull gwahanol o drafnidiaeth heb fodur ar gyfer pob un


Rachel Bryan (Cyfieithu, 2009)
CEO Veritas Language Solutions Ltd – asiantaeth cyfieithu, cyfieithu ar y pryd a gwasanaethau iaith


Sharon Stephens (Cyfieithu, 2009)
CEO Veritas Language Solutions Ltd – asiantaeth cyfieithu, cyfieithu ar y pryd a gwasanaethau iaith


Elin Rhys (Biocemeg, 1978)
Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Rheoli’r cwmni cynhyrchu Teledu ac Amlgyfrwng Telesgop, sy’n gwneud rhaglenni dogfen ar gyfer nifer o ddarlledwyr gan gynnwys BBC, S4C,  Animal Planet a the Discovery Channel