Ein Cyn-fyfyrwyr

Cyn-fyfyrwyr Enwog

Yn awduron, yn wleidyddion ac yn wyddonwyr, mae nifer o'n cyn-fyfyrwyr wedi profi llwyddiannau aruthrol yn eu maes. Darllenwch fwy am gyn-fyfyrwyr enwog Abertawe...

Hanesion Llwyddiant

Ydych chi wedi meddwl erioed am beth mae cyd-fyfyriwr yn ei wneud erbyn hyn? Mae llawer o gyn-fyfyrwyr Abertawe wedi mynd ymlaen i gyflawniadau mawr a datblygu gyrfa mewn amrywiaeth eang o feysydd. Darllenwch fwy i weld os allwch adnabod wyneb cyfarwydd...

Gwobrau er Anrhydedd

Bob blwyddyn mae Prifysgol Abertawe’n cyflwyno Gwobrau er Anrhydedd i unigolion i gydnabod eu llwyddiant a’u cyfraniadau i’r Brifysgol neu’r rhanbarth. Darllen mwy...