Gerddi Botaneg

 

Yn dilyn adborth a gafwyd drwy’r arolwg i gyn-fyfyrwyr, mae bellach gennym gyfle i gyn-fyfyrwyr gymryd rhan yn ein prosiect newydd i wirfoddoli yn yr ardd.

Ymunwch â ni ddydd Mercher 29 Mai rhwng 2 – 3.30pm i gael taith o’n Gerddi Botaneg a siarad â Paul Edwards, Pennaeth Garddio, i gael gwybod sut gallwch gymryd rhan.

Bydd hefyd aelodau o’r Tîm Cyn-fyfyrwyr yno i’ch croesawu’n ôl i’r Brifysgol ac i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

I ymuno â ni yn ystod ein prynhawn i ddod yn wirfoddolwr yn yr ardd – cofrestrwch isod.