Graffeg - Ffair Yrfaoedd. Dydd Gwener 4 Hydref 2019. Y Briff Neuadd, Campws y Bae Prifysgol Abertawe.

Yn dilyn adborth a gafwyd drwy'r Arolwg i Gyn-fyfyrwyr, mae bellach gennym gyfle i gyn-fyfyrwyr fod yn rhan o Ffair Yrfaoedd y Brifysgol.

Ymunwch â ni ddydd Gwener, 4 Hydref, ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe a gallwch dderbyn gostyngiad o £100 ar gost eich lle arddangos yn ein Ffair Gyrfaoedd.

Golyga'r cynnig neilltuol hwn y byddwch yn talu £350 yn lle £450 am le arddangos.

Bydd hefyd gennym aelodau o'r Tîm Cyn-fyfyrwyr ar y ddau gampws a fydd yn barod i'ch croesawu chi yn ôl ac ateb unrhyw gwestiynau.

I gadw'ch lle neu gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Linda Palmer, Cydlynydd Prosiectau Cyflogwyr.