Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

P'un ai ydych gartref neu ar y rheng flaen, byddai’n braf i bob un ohonom gael rhywbeth i edrych ymlaen ato; Dyna pam ein bod ni'n cynnal digwyddiad rhithwir i gyn-fyfyrwyr!

Mae'n gyfle perffaith i chi i dwrio trwy’r hen flychau hynny, a rhannu eich hoff atgofion o’ch dyddiau prifysgol. Pa bynnag atgofion yr ydych wedi eu cadw ar hyd y blynyddoedd, byddem wrth ein bodd pe byddech yn eu rhannu gyda ni; a dyma sut y gallwch wneud hynny:

  • Cofrestrwch ar Cyswllt Prifysgol Abertawe – ein cymuned unigryw ar gyfer cyn-fyfyrwyr, staff a myfyrwyr presennol Abertawe – cyn i'r digwyddiad ddechrau;
  • Llwythwch eich lluniau i'r brif ffrwd newyddion;
  • Dechreuwch hel atgofion gyda'ch cyd-raddedigion Abertawe drwy wneud sylwadau ar eu lluniau. Nosweithiau allan gyda ffrindiau, sgwrsio dros goffi yn Nhŷ Fulton, tripiau i Benrhyn Gŵyr a hyd yn oed ambell ymosodiad gan wylan – sy'n digwydd i fwy ohonom nag yr hoffem gyfaddef!

Bydd y lluniau rydych chi'n eu rhannu yn cael eu cynnwys mewn arddangosfa yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau am hanes y Brifysgol, a byddant yn helpu i goffáu canmlwyddiant y Brifysgol. Er efallai na allwn ddod at ein gilydd mewn person, does dim byd yn ein hatal rhag cysylltu ar lein!

Os oes gennych unrhyw ddeunydd o'ch amser ym Mhrifysgol Abertawe y byddech yn ystyried eu hadneuo yn Archifau'r Brifysgol, gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio archives@swansea.ac.uk.

Dau polaroids gyda lluniau a ddarparwyd gan alumni. Mae'r llun yn cynnwys y testun-' Rhannwch eich hoff atgofion am Abertawe! '