Llysgennad Myfyrwyr mewn Diwrnod Agored

Yn dilyn yr adborth a gafwyd drwy'r arolwg i gynfyfyrwyr, mae bellach croeso i gynfyfyrwyr ddod i'n Diwrnodau Agored.

Dyma eich cyfle chi i ddychwelyd i Abertawe a gweld ein cyfleusterau gwych, siarad â'n staff/myfyrwyr a hyd yn oed siarad â rhai o'r myfyrwyr sy'n ystyried astudio yn Abertawe.

Efallai nad ydych wedi gweld Campws newydd y Bae a hoffech weld sut beth ydyw; efallai yr hoffech weld eich hen ysgol, darlithfa neu Dŷ Fulton unwaith eto, a mynd i JC's o bosibl! Dyma eich cyfle chi!

Mae'r Diwrnodau Agored yn anffurfiol ac yn hamddenol ac maent yn gyfle i chi weld yr hyn sy'n digwydd yn Abertawe.

Bydd hefyd gennym aelodau o'r Tîm Cyn-fyfyrwyr ar y ddau gampws a fydd yn barod i'ch croesawu chi yn ôl ac ateb unrhyw gwestiynau.

I ymuno â ni yn ein Diwrnod Agored ym mis Mehefin – cofrestrwch isod.