Collage o luniau yn cynnwys alumni o Brifysgol Abertawe

Mae 2020 yn nodi degawd newydd, a hefyd hon yw’r flwyddyn pan fydd Prifysgol Abertawe'n dathlu ei chanmlwyddiant.

Mae llawer o bethau wedi newid dros y blynyddoedd, ond un peth sydd wedi aros yn gyson yw'r gefnogaeth wych gennych chi, ein cyn-fyfyrwyr.

I ddathlu'r Brifysgol yn cyrraedd y garreg filltir bwysig hon, byddem wrth ein boddau pe gallech chi ymuno â ni am Aduniad ein Cyn-fyfyrwyr ar 13 Mehefin 2020.

Isod gwelwch ragflas o'r hyn i'w ddisgwyl ar y dydd a bydd gennym ragor o newyddion cyffrous i chi yn fuan iawn!

BETH SY'N DIGWYDD...

EICH TRAC SAIN I ABERTAWE

Mae cymaint wedi digwydd dros y 100 mlynedd diwethaf, a nawr mwy nag erioed, hoffem wybod sut le oedd Abertawe pan fuoch chi'n astudio yma. Gall llawer o bethau helpu i ddwyn atgofion yn ôl, ond beth am ddechrau gyda cherddoriaeth!

Oes cân arbennig sy'n mynd â chi'n ôl i'ch diwrnodau fel myfyriwr? Anfonwch eich caneuon hiraethus i alumni@abertawe.ac.uk a'n helpu ni i greu'r trac sain perffaith i ddathlu ein canmlwyddiant.