Myfyriwr mewn labordy yn gwneud arbrawf

 

ae’r Athro Owen Guy, Pennaeth Cemeg ym Mhrifysgol Abertawe, yn dymuno gwahodd yr holl gyn-fyfyrwyr cemeg yn ôl i Abertawe i fynd ar daith o gwmpas y cyfleusterau newydd, rhwydweithio â chyn-fyfyrwyr eraill a mwynhau cinio yn y Neuadd Fawr.

I gofrestru’ch diddordeb, cysylltwch ag alumni@abertawe.ac.uk