Tirwedd Dinas Llundain
 

12 Medi

18:30 – 21:30

One Moorgate Place, Moorgate Place, Llundain y DU

Mae Tîm Cyflogadwyedd yr Ysgol Reolaeth yn gwerthfawrogi ei chyn-fyfyrwyr yn fawr ac mae cadw mewn cysylltiad â chi'n bwysig iawn i ni. Rydym wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau i gyn-fyfyrwyr yn Abertawe ond, nos Iau 12 Medi 2019, hoffem eich gwahodd i'n digwyddiad cyntaf yn Llundain i gyn-fyfyrwyr! Pam dylai cyn-fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe ddod i'r digwyddiad hwn? Yn gyntaf oll, byddem wrth ein boddau'n clywed am eich gyrfa a'ch bywyd ar ôl gadael y Brifysgol! Yn ail, bydd y digwyddiad yn gyfle gwych i gwrdd â graddedigion eraill o Abertawe sydd bellach yn byw yn Llundain. Byddwn hefyd yn gwahodd myfyrwyr y flwyddyn olaf a fydd yn symud i Lundain i weithio ar ôl graddio a bydd y digwyddiad yn gyfle i chi rannu'ch profiadau a'ch doethineb â nhw. Yn olaf, os hoffech weld darlithydd neu Athro penodol yn y digwyddiad, rhowch wybod i ni a byddwn yn eu hannog i ddod!

Dewch i hel atgofion gyda hen ffrindiau a rhwydweithio â chysylltiadau newydd! Ar ben hyn i gyd, darperir lluniaeth am ddim.

Os oes gennych gwestiynau am y digwyddiad, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm cyflogadwyedd: somcareers@abertawe.ac.uk