Mae fersiwn hollol hygyrch o'r cyhoeddiad hwn ar gael. E-bostiwch alumni@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.