Neges Gan Dr Carol Bell - Cadeirydd Y Bwrdd Datblygu

Annwyl ffrindiau, 

Bydd 2020 yn nodi 100 mlynedd o ysbrydoliaeth ac arloesi ym Mhrifysgol Abertawe wrth i ni ddathlu canmlwyddiant y Brifysgol. Hoffem gynnwys pob un o'n cyn-fyfyrwyr mewn cynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu llwyddiant y can mlynedd diwethaf.

Ers sefydlu'r Brifysgol ym 1920 gydag 89 o fyfyrwyr, mae wedi tyfu'n brifysgol â dau gampws sy'n rhoi pwyslais ar ymchwil amlddisgyblaethol. O ymchwilwyr chwyldroadol i arweinwyr gweledigaethol, bydd rhagoriaeth myfyrwyr presennol, cyn-fyfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe yn parhau i wneud cyfraniadau gwerthfawr er mwyn cyflawni canlyniadau mwy iach, mwy cynaliadwy a mwy llwyddiannus yn fyd-eang.

Mae ein cymuned yn cynnwys y myfyrwyr mwyaf llewyrchus sy'n cael effaith sylweddol ar yr economi, y gymdeithas a maes iechyd yng Nghymru a thu hwnt. Mewn oes ansicr sydd wedi'i globaleiddio, mae'n bwysicach nag erioed fod Prifysgol Abertawe yn parhau i drawsnewid bywydau a dyfodol pobl drwy gynnig addysg ragorol a hwyluso gwaith ymchwil o safon fyd-eang.

Bydd pob rhodd gennych chi yn cefnogi ein cenhadaeth i gyflawni 100 mlynedd arall o ysbrydoliaeth ac arloesedd. Byddai cymynrodd yn ein helpu ni i barhau i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr ac yn sicrhau y byddwn bob amser yn gartref i feddylwyr mawr y dyfodol.

Dymuniadau gorau,

Dr Carol Bell, Cadeirydd Bwrdd Datblygu Prifysgol Abertawe