Meithrin Cerddorion Dawnus

Gall y celfyddydau a diwylliant ddylanwadu’n fawr ar benderfyniad nifer o’r myfyrwyr mwyaf disglair o ran prifysgol.

Ar hyn o bryd, mae diffyg arian difrifol ar gyfer offerennau ac offer yn ogystal â’r angen am fannau pwrpasol o safon uchel ar gyfer cerddoriaeth.

Meithrin y ddinas a’r rhanbarth

Bydd eich cymorth yn ein galluogi ni i ddenu’r meddyliau ifanc gorau i gyfoethogi’r Brifysgol yn ogystal â’r ddinas a’r rhanbarth.