Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Meithrin Cerddorion Dawnus

Gall y celfyddydau a diwylliant ddylanwadu’n fawr ar benderfyniad nifer o’r myfyrwyr mwyaf disglair o ran prifysgol.

Ar hyn o bryd, mae diffyg arian difrifol ar gyfer offerennau ac offer yn ogystal â’r angen am fannau pwrpasol o safon uchel ar gyfer cerddoriaeth.

Meithrin y ddinas a’r rhanbarth

Bydd eich cymorth yn ein galluogi ni i ddenu’r meddyliau ifanc gorau i gyfoethogi’r Brifysgol yn ogystal â’r ddinas a’r rhanbarth.

SOPHIE GEORGE – BA mewn HANES

“Mae fy ysgoloriaeth gerddorol wedi gwella fy mhrofiad yn y brifysgol yn fawr. Mae wedi cynnig mwy o strwythur i mi bob wythnos ac yn gwneud i mi deimlo fy mod yn rhan o rywbeth arbennig. Cymerodd sbel i mi ymgartrefu i fywyd prifysgol ond mae bod yn rhan o’r côr wir wedi fy helpu gyda’r trawsnewidiad.

Hefyd mae’n wych bod o gwmpas pobl sy’n rhannu’r un angerdd am ganu. Fel myfyriwr y dyniaethau, ychydig iawn o oriau cyswllt sydd gen i felly rwy’n gwneud llawer o ddysgu annibynnol, sy’n gallu bod yn unig ar adegau. Mae’r côr yn cynnig rhywbeth i mi y tu allan i straen gwaith prifysgol ac mae hefyd yn caniatáu i mi ganu gyda phobl o’r un meddylfryd â mi ac rwyf wedi dod yn ffrindiau agos gyda nhw. Rwyf wedi penderfynu cadw’r arian o’m hysgoloriaeth a’i ddefnyddio tuag at radd Meistr ar ôl i mi astudio am dair blynedd, a fydd yn y pen draw’n golygu fy mod yn fwy cyflogadwy. 

Rwyf wedi elwa’n fawr o’r ysgoloriaeth ac mae wedi fy helpu i ddatblygu fy ngallu cerddorol a magu hyder. Mae gallu canu gydag unigolion hynod ddawnus yn fy helpu i ymdrechu i gael sŵn gwell. Mae hefyd wedi fy helpu’n fawr i wella fy sgiliau darllen cerddorol a bydd yn hynod werthfawr pan fyddaf yn sefyll fy ngradd 8 mewn canu clasurol y flwyddyn nesaf.”