Coronafeirws: y diweddaraf

Cefnogi Ymchwil Feddygol

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe ar frig y rhestr o ysgolion meddygol gorau’r DU o safbwynt amgylchedd ymchwil, ac mae’n ail o safbwynt ansawdd cyffredinol yr ymchwil. Ein nod yw cefnogi ymagwedd unigryw a rhyngddisgyblaethol y Brifysgol at ymchwil ac arloesi sydd wedi effeithio ar iechyd, lles a chyfoeth byd-eang.

Gyda’ch cymorth chi gallwn godi arian i droi ymchwil o safon yn ddatblygiadau eithriadol a chynnal ein safon uchel o ansawdd ymchwil.

Cefnogi ymchwil arloesol

Ymchwil Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe

Prifysgol Abertawe: Rhagoriaeth Ymchwil