Ymgyrchoedd Ffôn

 

Ymgyrchoedd Ffôn

Dros gyfnod o dair i bedair wythnos, mae myfyrwyr cyfredol yn cysylltu â miloedd o gyn-fyfyrwyr Abertawe dros y ffôn i'w diweddaru ar ddatblygiadau yn y Brifysgol ers iddynt raddio ac i gynnig y cyfle i wneud cyfraniad i gronfa 'Cefnogi Abertawe'.

Mae'r ymgyrchoedd ffôn yn galluogi cyn-fyfyrwyr i siarad â myfyriwr cyfredol am eu hatgofion a'u profiadau ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein myfyrwyr wrth eu bodd yn hel atgofion gyda chyn-fyfyrwyr a gallwch ddarllen mwy am brofiadau ein tîm o alwyr yma.

Tonnau mawr -  Gwahaniaeth Mawr

Ton yw llwyfan cyllido torfol Prifysgol Abertawe.  

Mae'n galluogi myfyrwyr a staff presennol y  Brifysgol i ddatblygu eu diddordebau, prosiectau a’u syniadau creadigol ac arloesol. Bydd y prosiectau a'r syniadau hyn yn cael effaith ar draws y sefydliad ac ar y gymuned ehangach.

Mae Ton yn rhoi'r rheolaeth yn eich dwylo chi er mwyn i chi fedru gwneud gwahaniaeth. P'un a ydych chi'n fyfyriwr, yn aelod o dîm neu'n aelod o staff, gall Ton eich helpu i gyflawni eich uchelgais  - un rhodd ar y tro. Ewch i - wave.swansea.ac.uk i wybod mwy.