Sut allwch gymryd rhan?

Hen Gofroddion

Hen Gofroddion

A oes gennych hen gofroddion o'ch amser yn Abertawe? Os felly, hoffem eu gweld. Rydym yn dibynnu'n fawr ar ein cyn-fyfyrwyr cefnogol a rhagweithiol i ddarparu eu cofion o Brifysgol Abertawe i ni.Os oes gennych unrhyw beth yr hoffech ei rannu gyda ni, e-bostiwch alumni@abertawe.ac.uk.

Rhoi sgwrs

A fyddai gennych ddiddordeb mewn rhannu'ch gwybodaeth â'n myfyrwyr israddedig presennol?  Os felly, cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i'ch cysylltu â'r Ysgol/Coleg perthnasol. 

 

Rhoi sgwrs
Trefnu neu gynnal aduniad

Trefnu neu gynnal aduniad

Mae aduniad yn ffordd wych o gysylltu â hen gyd-ddisgyblion, darlithwyr a ffrindiau.  Mae'r Tîm Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr yn trefnu digwyddiadau blynyddol ar gyfer Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, ac rydym bob amser yn awyddus i glywed gan bobl sydd am ein cefnogi a/neu gynnal digwyddiadau yn y dyfodol. 

Darparu Interniaeth

Darparu interniaeth drwy eich cwmni, a fydd yn helpu myfyrwyr i wella'u cyflogadwyedd byd-eang drwy gyflawni lleoliad gwaith gyda chwmni rhyngwladol. Hoffem yn fawr petaech chi, neu unrhyw gyn-fyfyrwyr rydych yn ei adnabod, yn gallu cynnig lleoliad gwaith i un o'n myfyrwyr presennol.

 

Darparu Interniaeth
Dod yn Fentor Gyrfa

Dod yn Fentor Gyrfa

A fyddai gennych ddiddordeb mewn dod yn fentor gyrfa i fyfyriwr presennol neu raddedig diweddar? Gall eich profiadau ddarparu cyngor perthnasol a realistig i fyfyrwyr sy'n ystyried gyrfa yn eich maes, a byddwch yn gwneud gwahaniaeth go iawn i'w rhagolygon.  Am ragor o wybodaeth am gynlluniau mentora ar draws y Brifysgol, cysylltwch â ni.

Gadael rhodd

Mae cynnwys Prifysgol Abertawe yn eich ewyllys yn syml, ac ni fydd cost i chi heddiw, ond bydd yn cael effaith barhaol ar fyfyrwyr ac academyddion mewn blynyddoedd i ddod. Gall pawb adael rhodd yn ei ewyllys, yn fawr neu'n fach.  

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Gadael rhodd
Rhoi Rhodd

Rhoi Rhodd

Yn Abertawe, credwn y dylai addysg ymwneud a thrawsnewid bywydau a newid cymunedau, ac rydym wedi ymrwymo i ddenu'r myfyrwyr mwyaf talentog, beth bynnag eu cefndir daearyddol, cymdeithasol neu ariannol.

Gall eich cefnogaeth ein helpu i gyflawni'n hamcanion a gall wneud gwahaniaeth i'r cenedlaethau a fydd yn ein helpu i lywio'r dyfodol.