Beth mae eich rhodd yn ei gefnogi

Beth mae eich rhodd yn ei gefnogi

Mae ffioedd prifysgolion yn ddrytach nag erioed, ac mae llawer o bobl sy'n methu â'u fforddio. Drwy gefnogi ysgoloriaethau yn Abertawe, gallech gael effaith trawsffurfiol ar fywyd rhywun…

Heb gefnogaeth ein rhwydwaith cyn-fyfyrwyr, byddai llawer o'n myfyrwyr disgleiriaf a mwyaf galluog wedi methu ag astudio a gwella'u rhagolygon cyflogaeth.