Cefnogi Abertawe

Cefnogi Abertawe

Trwy gydol hanes Prifysgol Abertawe a'r sefydliadau a'i sylfaenodd, mae dyngarwch wedi chwarae rôl allweddol yn ein twf a'n llwyddiant. O ragwelediad Is-iarll Haldane, oedd â rôl bwysig mewn sefydlu'r Brifysgol, i haelioni cefnogwyr a staff a myfyrwyr y brifysgol nawr ac yn y gorffennol, mae cefnogaeth y rhai sy'n credu mewn grym addysg wedi helpu i greu'r rhychwant o gyfleoedd dysgu sydd ar gael yn Abertawe heddiw.