Telethon Cwestiynau Cyffredin

Telethon Cwestiynau Cyffredin

Rydym am ateb cymaint o’ch cwestiynau â phosibl. Os oes gennych chi ymholiad nad yw’n cael ei ateb isod, yna cysylltwch â’r swyddfa ar 01792 606228 neu anfonwch e-bost i DARO@swansea.ac.uk.

Beth yw’r Ymgyrch Teleffon?

Mae’r Ymgyrch Telethon yn cael ei redeg gan y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe, lle rydyn ni’n ceisio codi arian ar gyfer Cronfa Abertawe sy’n casglu rhoddion er budd unigol ein corff myfyrwyr. Fel cronfa flynyddol, y nod yw rhannu’r arian sy’n cael ei godi bob blwyddyn i’r ardaloedd lle mae’r mwyaf o angen.

Pam fod Tîm Galw a phwy ydy’r rhain?

Mae ein Tîm Galw yno i ddiweddaru’r cyn-fyfyrwyr ar ddatblygiadau ym Mhrifysgol Abertawe yn ogystal â rhoi gwybod i chi am Gronfa Abertawe. Mae’r Tîm yn cynnwys 22 o fyfyrwyr sy’n angerddol am godi arian a siarad am y Brifysgol. Mae’r tîm yn cael eu talu ac nid oes unrhyw gomisiwn. Maen nhw’n cael eu talu’n ganolog gan y Brifysgol, ac nid oes unrhyw ad-daliad am eich rhodd.

Pryd ddylwn i ddisgwyl galwad?

Bydd ymgyrch ffôn eleni’n rhedeg rhwng 10 Ebrill a 30 Ebrill 2017, ac eithrio penwythnos Gŵyl y Banc y Pasg. Rydym yn galw yn y DU o ddydd Llun i ddydd Iau 6.30pm-9pm, dydd Sadwrn 10am-5pm a dydd Sul 2pm-8pm.

Yn anffodus nid ydym yn galw unrhyw wledydd eraill, ond os hoffech gael galwad a’ch bod yn byw mewn gwlad arall, rhowch wybod i ni.

Fe wnes i fethu galwad y myfyriwr. Sut allaf i roi galwad yn ôl iddyn nhw?

Yn anffodus ni allwch roi galwad yn ôl i’r myfyrwyr yn uniongyrchol, oherwydd y math o system teleffon rydyn ni’n ei defnyddio. Byddwn yn rhoi galwad i chi eto, ond os hoffech amser penodol, anfonwch e-bost atom neu ffonio’r swyddfa ar 01792 606228.

Ar gyfer beth mae’r myfyrwyr yn codi arian?

Eleni, nod Cronfa Abertawe yw cefnogi’r meysydd canlynol, gan wobrwyo rhagoriaeth academaidd a gwella’r profiad rydyn ni’n ei gynnig i’n myfyrwyr:

  • Cefnogaeth i fyfyrwyr – y nod yw cynhyrchu arian i gynnig ysgoloriaethau ychwanegol i israddedigion ac ôl-raddedigion. Bydd hyn yn ein helpu i wobrwyo myfyrwyr gyda galluoedd academaidd, cerddorol a chwaraeon rhagorol.
  • Clybiau a chymdeithasau – bydd y gronfa yn cefnogi clybiau a chymdeithasau myfyrwyr, gydag arian ychwanegol ar gael ar gyfer offer a threuliau eraill.
  • Cerddoriaeth, diwylliant a chwaraeon - bydd arian ychwanegol ar gael i wella’r hyn rydyn ni’n ei gynnig o ran cyfleoedd diwylliannol, cyfleoedd cerddorol a chyfleoedd chwaraeon. Byddwn yn cyflawni hyn drwy brynu neu roi offer fel rhoddion (offerynnau cerddorol, er enghraifft).

Iawn, rydych chi wedi fy mherswadio. Sut allaf i roi?

Gallwch roi dros y ffôn gyda’r sawl sy’n galw, mae’n gwbl ddiogel a byddwch yn derbyn cadarnhad talu dros e-bost. Gallwch hefyd roi ar-lein yma neu drwy’r post gyda ffurflen rhoi y gallai’r sawl sy’n galw ei hanfon atoch chi neu gallwch ei chael hi yma. Am unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â ni.

Nid wyf yn dymuno cael galwad. Sut allaf roi gwybod i’r Tîm Galw?

Os na hoffech gael galwad, anfonwch e-bost atom neu ein ffonio ar 01792 606228
Adborth a Chwynion
Mae’r tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr wedi ymrwymo i gynnig gwasanaeth arbennig a thrin eu rhoddwyr gyda’r lefel uchaf o ofal a pharch. Rydym yn croesawu unrhyw sylwadau ac adborth ar y ffordd rydyn ni’n gweithio. Os ydych chi’n anhapus gydag unrhyw agwedd ar ein ffordd o godi arian cysylltwch â ni mewn un o’r ffyrdd canlynol:

  • Drwy ffonio: 01792 295156
  • Drwy anfon e-bost: DARO@swansea.ac.uk
  • Drwy’r post: Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr, Abaty Singleton, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yma