Cofio Abertawe

Gadael rhodd

Mae cynnwys Prifysgol Abertawe yn eich ewyllys yn syml, ac ni fydd cost i chi heddiw, ond bydd yn cael effaith barhaol ar fyfyrwyr ac academyddion mewn blynyddoedd i ddod. Gall pawb adael rhodd yn ei ewyllys, yn fawr neu'n fach. Gall hyd yn oed canran weddol fach o'ch ystâd, ar ôl i chi ddarparu ar gyfer eich teulu a'ch ffrindiau, ein galluogi i fanteisio ar gyfleoedd a chael effaith sy'n newid bywydau.