Cefnogi Abertawe

Gwneud Gwahaniaeth Gyda’n Gilydd

Cronfa Abertawe

Ym mis Ebrill 2017, cymerodd 20 o fyfyrwyr presennol Prifysgol Abertawe ran yn yr ymgyrch cyntaf a gynhaliwyd gan y Brifysgol mewn dros ddegawd. Cafodd dros £100,000 ei addo i Gronfa Abertawe yn ystod Ymgyrch Ffonio mis Ebrill.  

Ym mis Hydref eleni, lansiwyd ein hail ymgyrch i ailgysylltu â graddedigion o’r DU a graddedigion rhyngwladol ar draws y DU, UDA a Canada. Cafodd dros £103,000 ei addo i Gronfa Abertawe, gan ei wneud yn ymgyrch llwyddiannus arall.  

Os hoffech gefnogi Cronfa Abertawe trwy roi rhodd i’n hymgyrch presennol, gallwch wneud hynny drwy glicio yma.  

Os hoffech gyfle i siarad â myfyriwr presennol mewn ymgyrch yn y dyfodol, cysylltwch â  Catrin Harris