Adran Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Croeso i Adran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mae gan holl staff academaidd adran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus Academi Hywel Teifi gefndir cryf yn eu gwahanol feysydd - o gynhyrchu rhaglenni radio a theledu i brofiad o weithio fel ymarferwyr cyfathrebu ym Mhrydain a thramor.

Hefyd, mae cyrsiau Cyfryngau Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd yr 2il safle yn nhablau’r Guardian ar gyfer Cymru a chyrraedd safle 13 yn y DU.   Darllenwch fwy...

Fideo Adran y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus