Phil Reynolds wilderness

Roedd fy mlwyddyn Sylfaen mewn Cyfrifiadureg yn fendigedig. Yn ogystal â chynnig blwyddyn ychwanegol yn y brifysgol dysgais fwy yn ystod y flwyddyn honno nag yn ystod unrhyw flwyddyn arall. Mae'r Flwyddyn Sylfaen yn eich paratoi ar gyfer gweddill y cynllun gradd ac mae'r sylabws hyblyg yn golygu y gallwch ddysgu am ddeunyddiau sy'n fwy perthnasol i ddiwydiant.

Mae'r diwydiant Technegol yn Abertawe yn ffynnu ar hyn o bryd. Ceir swm sylweddol o fuddsoddi mewnol ac mae cwmnïau’n symud yma o Loegr. Cefais brofiad o weithio mewn diwydiant trwy gynllun lleoliad gwaith SPIN a ddarparwyd gan Brifysgol Abertawe, a helpodd y profiad hwnnw imi dderbyn pedwar cynnig swydd.

Enillais radd dosbarth cyntaf ac erbyn hyn rwy'n Eiriolydd Datblygwyr i Veeqo, sef busnes meddalwedd lleol newydd sydd â 40 o gyflogeion. O ganlyniad i'r Flwyddyn Sylfaen a fy nghwrs gradd derbyniais y sylfaen berffaith ar gyfer fy swydd ddelfrydol!

Phil Reynolds