2015 BSc Cyfrifiadureg a PhD mewn Rhyngweithiad Dynol Cyfrifiadurol

"Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio fel Datblygwr Profiad y Defnyddiwr yn Leadin, sef cwmni cynhyrchu gwasanaethau rhyngwladol. Rydym yn cynnal ymchwil â defnyddwyr, yn dylunio cynhyrchion/gwasanaethau ac yn eu cynhyrchu. Dechreuais yn y swydd hon fel Dylunydd Profiad y Defnyddiwr, gan arwain yr ymchwil a'r gwaith o ddylunio gwasanaethau digidol. Roedd hyn wedi'i alinio'n agos â'r sgiliau a enillais yn ystod fy PhD yn Abertawe. Yn araf fach, rwyf wedi newid i rôl â ffocws mwy ar ddatblygu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. I'r diben hwnnw, mae'r sgiliau a enillais yn ystod fy nghwrs gradd cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe yn golygu bod gennyf afael da ar ystod eang o ddamcaniaethau cyfrifiadurol. Mae'r wybodaeth hon yn fy helpu i wneud penderfyniadau gwybodus wrth adeiladu meddalwedd.

Mae'r Adran Gyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe yn meddu ar hanes ymchwil gwych - rhywbeth yr oeddwn yn falch o fod yn rhan ohono. Cwrddais â llawer o bobl hynod ddawnus yn ystod fy PhD, ac erbyn hyn rwy'n ystyried llawer ohonynt yn ffrindiau gorau i mi. Rhoddodd Prifysgol Abertawe gyfle i mi gyflwyno fy ymchwil gerbron cynadleddau rhyngwladol a derbyn dau interniaeth, gan fy ngalluogi i deithio ar draws y byd. Edrychaf yn ôl ar gyfnod hwnnw fy mywyd gydag atgofion annwyl iawn!

O ganlyniad i'm gradd israddedig mewn cyfrifiadureg des i'n rhesymegwr yn meddu ar sgiliau gwych ar gyfer datrys problemau. Trwy fy PhD des i'n feddyliwr dwys, yn gallu rhesymu a chasglu ystyr o gwestiynau ac atebion mwy sylfaenol. Mae fy mhrofiadau ar hyd y ddau gynllun gradd hyn wedi fy helpu i ddod yn unigolyn mwy cyflawn.