Ar ôl cwblhau nifer o draethodau hir yn y brifysgol, teimlaf fy mod wedi fy mharatoi ar gyfer fy swydd fel datblygwr yn 4C Consulting Llundain sy'n Bartner Salesforce Platinwm blaenllaw sy'n arbenigo mewn adeiladau gosodiadau cwmwl.

Credaf na fyddwn wedi ennill y swydd hon pe na bawn wedi ennill y profiad a enillais yn ystod fy nghyfnod ym Mhrifysgol Abertawe. Yn fwy penodol, roedd cynnwys y cwrs gradd yn gysylltiedig iawn â'r cysyniadau fy mod yn eu hymarfer nawr. Cefais fy nysgu ar sut i feddwl fel peiriannwr meddalwedd ac felly llwyddais i ymgartrefu yn y rôl yn weddol gyflym.

Derbyniais gymorth gwych gan y darlithwyr yn ogystal â'r aelodau staff eraill. Roedd pawb yn gyfeillgar ac aethant allan o'u ffordd i helpu. Anogodd darlithwyr drafodaeth ddeallusol, yn enwedig mewn perthynas â digwyddiadau cyfoes a sut gallent effeithio arnom, fel Gwyddonwyr Cyfrifiadureg.  

Un newid dramatig yn fy hun y sylwais arno oedd y gallu i fynd i'r afael â phroblemau o onglau newydd yn hyderus. Dysgodd y brifysgol imi sut i fynd i'r afael â phroblemau pan nad yw'r ateb yn gwbl amlwg, sef sgil fy mod yn ei werthfawrogi.