Casey Denner graduation   

 "Mwynheais fy nghyfnod ym Mhrifysgol Abertawe yn fawr iawn. Er nad oeddwn yn gwybod unrhyw beth am Gyfrifiadureg pan ddechreuais, roedd y darlithwyr a'm cyd-fyfyrwyr yn gymwynasgar iawn.  Hefyd roedd y darlithwyr yn agos-atoch iawn a theimlodd yn debycach i sgwrs rhwng ffrindiau yn hytrach na sgwrs athro/myfyriwr. Byddwn yn cynghori pob myfyriwr i fanteisio i'r eithaf ar wyliau'r haf i gael profiad drwy interniaeth neu swyddi tebyg. Gwnes i hynny ac, o ganlyniad, derbyniais ychydig o gynigion swydd cyn imi orffen yn y brifysgol.".