Alex Clements @ wheelies

Alex Clements 2018 BSc Cyfrifiadureg ‘Datblygwr y WE’ Wheelies.

Treuliais fy Mlwyddyn mewn Diwydiant mewn cwmni o'r enw Wheelies, sy'n rhan o grŵp Halfords. Ceir tîm ymroddedig o ddatblygwyr sy'n gofalu am y wefan ei hun a thîm sy'n cynnal ac yn gwella'r systemau a ddefnyddir ar draws y cwmni. Gweithiais yn yr ail dîm, gan dreulio fy niwrnodau'n gweithio ar Fewnrwyd y cwmni, yn trwsio firysau ac yn datblygu nodweddion newydd.

 Teimlaf yn hyderus y gallaf fynd i'r afael ag unrhyw broblem y byddaf yn ei hwynebu, teimlaf yn hyderus y gallaf ddysgu'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer tasg yn effeithlon, a theimlaf yn hyderus i drafod ac i gyflwyno fy syniadau i gynulleidfa fach neu fawr. Dychwelais i fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol yn llawn cyffro ac yn barod i fynd i'r afael ag unrhyw beth a'm hwynebodd.

 Mae'r rhaglen Blwyddyn mewn Diwydiant wedi bod yn amhrisiadwy i mi, bu staff y brifysgol yn eithriadol o ran fy helpu i baratoi cyn i mi fynd gan fy nghadw ar y trywydd cywir ar hyd y flwyddyn. Byddwn heb os yn argymell y rhaglen Blwyddyn mewn Diwydiant i bawb sy'n ei hystyried, rwy'n llawer mwy galluog yn dechnegol ac rwy'n llawer mwy hyderus o ran fy ngallu i weithio'n effeithiol mewn tîm. Roedd y berthynas rhyngof a'r tîm mor wych ac o ganlyniad cynigiwyd swydd i mi ar ôl imi raddio ac felly rwy'n.

 

Alex Clements @ 3 Cliffs